DIJAMANTNA DERMOABRAZIJA

6 tretmana DIJAMANTNE DERMOABRAZIJE = 3300,00 kn

 

                                                         15% kartica= 2800,00 kn   

 

                                                    25% gotovina = 2500,00 kn

 

 

 

 

 

 

 

 

DIJAMANTNA DERMOABRAZIJA koristi prave čestice dijamanta postavljene pod različitim kutovima i gradirane prema veličini dijamantnih čestica. Ovisno o problemu koji želimo tretirati i stanju same kože, biraju se različiti dijamantni nastavci najprikladniji za određeni problem. 

Intenzitet tretmana može se regulirati odabirom različitih veličina dijamantnih glava i kontrolom snage usisivanja vakuumom. Dijamantni nastavci vrše masažu (brušenje) tik uz liniju kože, uz istodobno usisavanje vakuumom radi uklanjanja ostataka te vakuum istodobno stimulira fibroblaste na proizvodnju kolagena i elastina.

KARAKTERISTIKE DIJAMANTNOG PEELINGA:

Dijamantni peeling posebno preporučujemo za: